مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حسین
نام خانوادگی:قاضی خانی
پست الکترونیک:hu.ghazy@yahoo.com
نخصص ها:تاریخ و سیره

زندگی نامه

جناب آقای حسین قاضی خانی در سال 1356 در تهران دیده به جهان گشود و در سال 1376 با توجه به علاقه وافری که به علوم دینی داشتند وارد حوزه گردیدند و در طی تحصیل از اساتید بنام حوزه کسب فیض نمودند ایشان علاوه بر مدرک سطح دو حوزه دارای مدرک کارشناسی ارشد تاریخ اسلام از دانشگاه باقرالعلوم با موضوع پایان نامه ( رسول خداو مدیریت تنش های مدینه) می باشند.ایشان علاوه بر تحصیل به امر تدریس نیز اشتغال داشته و دارند از جمله مراکزی که ایشان در آنجا تدریس داشته اند می توان جامعه المصطفی العالمیه اشاره نمود.