مسأله پیش گیری مدیریت تعارض در مدینه عصر رسول خدا (ص) (با تکیه بر تکنیک هایی از پیامبر (ص) در پیش گیری از بروز تنش)
63 بازدید
محل نشر: سخن تاریخ » پاییز و زمستان 1392، سال 6 - شماره 18 (25 صفحه - از 94 تا 118)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی